รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 01/08/2020 รอบ 09:45น

ผลรวม

1404421

เลขแถวที่ 17

67799

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 1

xxxtaponja

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 17

xxxlhing

ผลรางวัล

1336622

สามตัวบน

366

สองตัวล่าง

22

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 32454 xxxtaponja 01/08/2020 9:44:50
2 53457 xxxlhing 01/08/2020 9:44:50
3 24364 xxxvichein 01/08/2020 9:44:50
4 67567 xxxsolomon 01/08/2020 9:44:50
5 26565 xxxoyes90 01/08/2020 9:44:46
6 59068 xxxerbowli 01/08/2020 9:44:46
7 87687 xxxtaponja 01/08/2020 9:44:45
8 12463 xxxlhing 01/08/2020 9:44:45
9 14231 xxxvichein 01/08/2020 9:44:45
10 90788 xxxsolomon 01/08/2020 9:44:45
11 00000 xxxhomemy2 01/08/2020 9:44:42
12 08787 xxxdragonb 01/08/2020 9:44:42
13 43657 xxxerbowli 01/08/2020 9:44:41
14 54248 xxxvichein 01/08/2020 9:44:41
15 22456 xxxsolomon 01/08/2020 9:44:41
16 11424 xxxoyes90 01/08/2020 9:44:37
17 67799 xxxlhing 01/08/2020 9:44:37
18 08087 xxxtaponja 01/08/2020 9:44:37
19 59078 xxxerbowli 01/08/2020 9:44:33
20 87078 xxxvichein 01/08/2020 9:44:32
21 87087 xxxsolomon 01/08/2020 9:44:32
22 01279 xxxsara290 01/08/2020 9:41:10
23 43643 xxxsolomon 01/08/2020 9:30:59
24 79779 xxxsolomon 01/08/2020 9:30:54
25 87080 xxxvichein 01/08/2020 9:30:49
26 79697 xxxsolomon 01/08/2020 9:30:45
27 23532 xxxvichein 01/08/2020 9:30:40
28 52353 xxxsolomon 01/08/2020 9:30:36
29 21432 xxxsolomon 01/08/2020 9:30:31
30 24868 xxxvichein 01/08/2020 9:30:22
31 24768 xxxsolomon 01/08/2020 9:30:22
32 47645 xxxtaponja 01/08/2020 9:30:19