รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 23/02/2021 รอบ 01:15น

ผลรวม

4065888

เลขแถวที่ 17

74178

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 1

xxx88999po

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 17

xxxnsissan

ผลรางวัล

3991710

สามตัวบน

917

สองตัวล่าง

10

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 29708 xxx88999po 23/02/2021 1:14:49
2 54397 xxxmagajai 23/02/2021 1:14:47
3 39028 xxx12onlin 23/02/2021 1:14:45
4 16699 xxxsupaler 23/02/2021 1:14:43
5 33623 xxxc3noppa 23/02/2021 1:14:41
6 26019 xxxpposmar 23/02/2021 1:14:39
7 39463 xxxshop996 23/02/2021 1:14:37
8 56386 xxxmaskaaj 23/02/2021 1:14:35
9 81075 xxxssofmas 23/02/2021 1:14:33
10 50981 xxx888thai 23/02/2021 1:14:31
11 17962 xxx12onlin 23/02/2021 1:14:29
12 87585 xxxwsafnwa 23/02/2021 1:14:27
13 70264 xxx8s88tha 23/02/2021 1:14:25
14 98433 xxxasbfcja 23/02/2021 1:14:23
15 79584 xxxSsSfSja 23/02/2021 1:14:21
16 60735 xxxSSSjain 23/02/2021 1:14:19
17 74178 xxxnsissan 23/02/2021 1:14:17
18 12348 xxx116arpa 23/02/2021 1:14:15
19 25792 xxxnjaiooo 23/02/2021 1:14:13
20 96942 xxxosofpaa 23/02/2021 1:14:11
21 20386 xxxsusunaj 23/02/2021 1:14:09
22 16263 xxxsupaler 23/02/2021 1:14:07
23 87413 xxxpsefpep 23/02/2021 1:14:05
24 10858 xxx516sinj 23/02/2021 1:14:03
25 16155 xxxwachaiy 23/02/2021 1:14:01
26 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:58
27 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:58
28 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:58
29 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:58
30 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:58
31 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:57
32 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:54
33 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:53
34 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:53
35 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:53
36 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:53
37 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:53
38 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:49
39 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:49
40 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:49
41 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:49
42 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:48
43 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:48
44 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:44
45 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:44
46 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:44
47 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:44
48 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:44
49 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:44
50 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:40
51 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:40
52 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:40
53 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:39
54 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:39
55 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:39
56 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:35
57 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:35
58 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:35
59 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:35
60 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:35
61 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:34
62 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:31
63 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:30
64 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:30
65 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:30
66 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:30
67 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:30
68 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:26
69 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:26
70 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:26
71 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:26
72 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:25
73 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:25
74 00000 xxx5sdf638 23/02/2021 1:00:22
75 80808 xxxplanoi 23/02/2021 1:00:22
76 38383 xxxaomraks 23/02/2021 1:00:21
77 51515 xxxyaya 23/02/2021 1:00:21
78 60606 xxxcovid19 23/02/2021 1:00:21
79 38383 xxxyooyee 23/02/2021 1:00:21
80 48484 xxxjone500 23/02/2021 1:00:21